Tel :

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu***sayfalarda bulamaaycağınız tamamıdır ****HER DERDE DEVADIR ***

2 yıl önce
1.019 kez görüntülendi

İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu***sayfalarda bulamaaycağınız tamamıdır ****HER DERDE DEVADIR ***
Reklam

 

 

 

 

İsmi Azam Duası, Duaların en büyüğü İsm-i A’zam duasıdır. Onunla yapılan dua kabule şayan olduğu için Peygamberlerin haricinde bazı kimseler Süleyman (a.s)’ın veziri gibi ondan istifade etmişlerdir. O’nunla duada bulunanlara anında karşılığı verilmiştir. O öyle mübarek bir duadır ki, önünde engel barınamaz. Dağlara okunsa toz duman haline gelir, denizlere okunsa ateş olup yanar giderdi. Çünkü o kınından çıkmış keskin bir kılıca benzer. Lüzumsuz yere onu kınından çıkarmamak, ancak icap ettiği zaman ondan faydalanmak gerekir. İsm-i Azam duası da kınından çıkmış kılıç gibidir. Gerektiğinde O’nunla dua edilmelidir. Olur olmaz süfli şeyler elde etmek için okunmamalıdır. Tercuman-ı ism-i azam duasında Allah’ın değişik isimleri şefaatçi kılınarak cehennem ateşinden Rahman’a sığınmak vardır. Bu duanın sabah ve ikindi namazlarından sonra okunması ayrı bir tevafuk özelliğine sahiptir. İsm-i Azam hakkında Resulullah Salla’llahü Aleyhi ve Sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur,

 

İsmi Azam Duasının Hikmeti

Abdullah bin Ömer Peygamberden (sav) şöyle rivayet etmiştir;

“Sizden biriniz uykuda korkarsa şöyle desin, Allah’ın gazap ve azabından ve kullarının şerrinden, şeytanların vesvesesinden ve yanıma gelmelerinden eksikliği olmayan Allah’ın sözlerine sığınırım” O zaman, hiçbir şey ona zarar vermez. Abdullah bin Amr onları temyiz çağına gelen çocuklarına öğretir, temyiz çağına gelmeyen çocukları için yazıp onların boynuna asardı.

İçinde korku, dehşet ve huzursuzluk hissi duyulduğunda şu dua da okunabilir, “Euzü bi kelimatillahha’t-tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş-şeytani ve en yehdurun” Anlamı, “Allah’ın bana kızmasından, kulların kötülüklerinden, şeytanın vesveselerinden ve bana kurduğu tuzaklardan Allah’ın tam kelimelerine sığınırım”

Hz.Halid bin Velid (ra) bir gün Peygamber Efendimize (sav) gelerek;

“Ya Resulallah, içimde korku ve sıkıntı var, insanlardan uzaklaşmak istiyorum” dedi. Peygamber Efendimiz (sav) Ona “Yatacağın zaman bu duayı okursan, o hallerden kurtulursun” buyurmuştur

Böyle durumlarda bu duaya sabah-akşam temiz bir niyetle en az yedi gün devam edilmelidir.

Peygamberimize 3 salavat getirip, Euzu besmele ile Ayet-el Kürsü, Fatiha, ihlas, Felak, Nas ve Kafirun surelerini 3’er kez okuduktan sonra, her ne niyet için yapılıyorsa onu içinizden geçirip İsm-i Azam duasını okuyunuz ama mutlaka Türkçesini de okuyunuz. Çünkü anlamını bilirseniz daha yürekten istiyorsun.

Bu duaya İsm-i A’zam duası denir. Bunun tesiri çok büyüktür. Ekseri bu dua sıkıntılı zamanlarda, akşam ve sabah saatlerinde yapılır. Cenab-ı Hakka sığınma, yalvarma ve yakarmanın en canlı tablosunu teşkil eylemektedir. Bunun için biz bu duaya, devam etmemiz yerinde olacaktır.

 


İsmi Azam Duası Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahıym

Ve ilâhüküm ilâhün vâhid ,Lâ İlâhe illâ  hüver rahmânür  rahıym. Elif lâm miym,Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm.Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke inni küntü minez zâliymin. Ve anetil vücûhü lil hayyil kayyûm.Rabbi inni messeniyed durru ve ente erhamür râhımiyn. Kâf hâ yâayn sâd.Hâ miym.Ayn sin kâf. Sebbeha lillâhi mâ fis semâvati vel ard,ve hüvel aziyzül hakiym.Lehû mülküs semâvâti vel ard,huhyive yümit,ve hüve alâ külli şey’in kadiyr. Hüvel evvelü vel âhıru vez zâhiru vel bâtınü ve hüve bi külli şeyy’in aliym.Hüvellezi halekas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arş.ya’lemü mâ yelicü fil ardı ve mâ yahrucü minhâ ve mâ yenzilü mines semâi ve mâ ya’rucü fihâ ve hüve meaküm eyne mâ küntüm,vallâhü bi mâ ta’melûne basıyr .Lehü mülküs semâvâti vel ard,ve ilellâhi türceul ümûr. Yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyl,ve hüve aliymün bi zâtis sudûr .Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû,âlimül ğaybi veş şehâdeh, hüver rahmânür rahıym   .Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû, el melikül kuddûsüs selamül mü’minül müheyminül aziyzül cebbârul mütekebbir,sübhânellâhi ammâ  yüşrikûn .Hüvallâhül hâlikul bâriül müsavviru lehül  esmâül husnâ ,yüsebbihu lehû mâ fis semâvâti vel ard, ve hüvel aziyzül hakiym. Allâhümme inni es’elüke bi enne lekel hamde lâ ilâhe illâ ente yâ mennân .Yâ  hannân .Yâ bediy’as semâvâti vel ardı yâ zel celâli vel ikrâm .Yâ hayral vârisiyn. Yâ erhamer  râhımiyn. Yâ semiy’ad düâ’ .Yâ Allâhü yâ ilâhü yâ Allâhü yâ Allâh .Yâ aliymü yâ âlim. Yâ semiy’u yâ aliymü yâ hakiym .Yâ mâlikü yâ mâlikü yâ selâmü yâ hakk. Yâ kâimü yâ aliyyü yâ mühıyt. Yâ hakemü yâ aliyyü yâ kahhâru yâ kâhir .Yâ rahmânü yâ rahıymü yâ haliymü yâ zâhiru yâ seriy’u yâ keriym. Yâ muhsıy yâ mu’tıy yâ mâniu yâ muhyi yâ muksit .Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ ehadü yâ samed. Yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi yâ rabbi.Yâ vehâbü yâ ğaffaru yâ kariyb. Lâ ilÂhe illâ ente hasbiy ve ni’mel vekiyl.Yâ Allâhü yâ hayyü yâ kayyûm .Yâ münzilet tevrâti vel inciyli vel kur’ânil azıym. Yâ men lâ yahfâ aleyhi şey’ün fil ardı ve lâ fis semâ’.Lâ ilâhe illâ hüvel aziyzül hakiym .Yâ rabbi yâ câmian nâsi li yevmin lâ raybe fih .Yâ men lâ yuhlifül mi’âd .Yâ men şehide li nefsihi ve şehidet lehül melâiketü ve ülül ılmi kâimen alâ halkıh. Ve hüvel kâimü bil kıst .Lâ İlâhe illâ hüvel aziyzül hakiym.Yâ Allâhü yâ mâlikel mülk.Yâ men tü’til mülke teşâü ve tüızzü men teşâü ve tüzillü men teşâü bi yedikel hayr,inneke alâ külli şey’in kadiyr. Yâ men yûlicül leyle fin nehâri ve yûlicün nehâra fil leyli ve yuhricül hayye minel meyyiti ve huyricül meyyite minel hayyi ve yerzüku men yeşâü bi ğayri hısâb. Yâ ilâhenâ ve ilâhe külli şey’in ilâhen vâhiden lâ ilâhe illâ ente.Yâ haliymü yâ aliymü yâ aliyyü yâ azymü ecizni .Bismillâhirrahmânirrahıym .Ve lâ havle  ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym.Yâ hayyü yâ kayyûmü yâ kadiymü yâ dâiymü yâ samedü yâ vedûdü y^vitru yâ zel celâli vel ikrâm .Allahümme inni es’elüke yâ Allâhü yâ Allahü yâ Allâh ,belâ vallâhi entellâhü lâ ilâhe illâ entellâhü Allâhü Allâhü vallâhi entellâhülâ ilâhe illâ ente yâ hayyü yâ kayyûmü yâ hüve yâ men lâ hüve ill^hû ,yâ men bihi hüviyetü külli hû .El aziyzül hamiyd.Elif lâm râ .Nûn .Yâ vedûdü yâ vedûdü yâ zel arşil meciydi yâ mübdiü yâ müıydü yâ fe’âlün limâ yüriyd ,es’elüke  bi nûri  vechikellezi mellee aktâra erkani halkıke ve bi rahmetikelleti vesiat külle şey’in lâ ilâhe illâ ente yâ müğıysü eğısni yâ müğıysü eğısi yâ müğıysü eğısni yâ müğıysü eğısni *RESLÜLLAHIN DİLİNDEN **SURELER VE DUALAR**

.

 

Reklam
Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Yukarı Çık